Programa formuoti išrašomų ir gaunamų sąskaitų registrą

Pagalbinė programa formuoti išrašomų ir gaunamų sąskaitų registrą iSAF Rivilės ms sql duomenų bazei, paima išrašytas, gautas sąskaitas iš duomenų bazės ir suformuoja XML failą pridavimui į i.MAS.

Tehnologijos :

WPF, SQL, C#

SF Registras

;